Exclusieve Italiaanse wijnen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen, bestellingen en overeenkomsten van Vino & Vetro.
  2. Bij het plaatsen van een bestelling accepteert u deze algemene voorwaarden.
  3. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  4. Afwijking van de voorwaarden is alleen van toepassing indien schriftelijk vastgelegd en overeengekomen.
 2. Bestelling en overeenkomsten
  1. De koper dient tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
  2. De minimale bestelhoeveelheid is 6 flessen, met uitzondering van exclusieve wijnen, die ook per fles kunnen worden gekocht.
  3. Vino & Vetro houdt zich het recht voor om ten allen tijde prijzen te wijzigen, met name voor zover bepaald door wettelijke voorschriften.
  4. Aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde worden ingetrokken. Aanbiedingen zijn geldig zolang er beschikbaarheid is.
  5. Een overeenkomst komt tot stand als uw bestelling door Vino & Vetro is geaccepteerd en bevestigd, er kunnen additionele voorwaarden van toepassing zijn op de levering.
  6. Vino & Vetro deelt uiterlijk binnen 10 werkdagen aan u mee of uw bestelling niet kan worden geaccepteerd.
 3. Prijzen en betalingen
  1. Alle prijzen op www.vinovetro.nl zijn in euro’s, inclusief BTW en accijns, maar exclusief verzend-, verpakkings- of behandelkosten.
  2. Het BTW bedrag wordt seperaat vermeld op de factuur.
  3. Bij facturering achteraf op bestelling op rekening geld een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  4. Betaling is via de beschikbare methoden op www.vinovetro.nl of op rekening met een bankoverschrijving.
  5. De bestelling zal worden verwerkt na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Indien er na 14 dagen geen betaling is ontvangen kan de bestelling worden geannuleerd. De annulering wordt per e-mail aan u verzonden.
  6. Indien u met enige betaling in gebreke blijft is Vino & Vetro gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  7. Bij overschrijding van de betaaltermijn is Vino & Vetro gerechtigd u de geldende wettelijke rente in rekening te brengen.
 4. Levering
  1. Vino & Vetro levert in heel Nederland en België. In bepaalde postcodegebieden kan een toeslag op de verzendkosten van toepassing zijn.
  2. Levering van de artikelen vindt plaats vanuit beschikbare voorraad en wordt gewoonlijk binnen 3 werkdagen verzonden, maar uiterlijk 10 werkdagen. Bij verandering in deze levertijd zal Vino & Vetro u per e-mail op de hoogte stellen.
  3. Bij afhalen in opslag in AMSTERDAM  is alleen mogelijk na bevestiging per e-mail of telefoon.
  4. De verzendkosten worden berekend op basis van het aantal flessen.  Bij een bestelling van meer dan € 300 worden geen verzendkosten berekend.
  5. De verzending is voor risico van Vino & Vetro.
 5. Eigendom
  1. De artikelen blijven eigendom van Vino & Vetro, zolang nog er nog openstaande betalingen zijn.
  2. Na aflevering aan huis en volledig betaling zijn de artikelen uw eigendom en voor uw risico.
 6. Defecten, Reclames en Klachten
  1. U verplicht zich om een levering bij ontvangst te controleren op breuk of andere defecten en Vino & Vetro hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur schriftelijk.
  2. Indien de geleverde wijn defecten vertoont of anderszins niet aan uw verwachting voldoet, zal Vino & Vetro de resterende wijn retour nemen en u een vervangende wijn aanbieden. Indien dit niet mogelijk blijkt zal tot restitutie worden overgegaan.
  3. Als u om andere redenen de artikelen niet wilt afnemen heeft u het recht deze binnen 7 werkdagen te retourneren, mits in originele verpakking en zonder beschadigingen. Vino & Vetro zal uiterlijk binnen 14 dagen het bedrag restitueren. Kosten van retourzendingen zijn voor uw rekening.
  4. Klachten over artikelen, levering of bestellingen kunt u telefonisch en per e-mail aan ons kenbaar maken. Klachten zullen door Vino & Vetro zo spoedig mogelijk worden behandeld.
 7. Overmacht
  1. Overmacht is een situatie of tekortkoming die niet aan Vino & Vetro kan worden toegerekend. Wijn met defecten of aantoonbare fouten zullen in overleg met het betreffende wijnhuis door ons worden vervangen. Dit vereist minimaal 2 defecten in eenzelfde zending en is geldig tot 4 maanden na levering.
  2. In het geval van overmacht behoudt Vino & Vetro zich het recht voor om bestellingen of leveringen op te schorten, dit met behoud van rechten van de overeenkomst, of om een overeenkomst te ontbinden. Bij overmacht is Vino & Vetro, in redelijkheid en billijkheid, niet verplicht tot enige schadevergoeding. In voorkomende gevallen zal Vino & Vetro dit schriftelijk aan u meedelen.
  3. Indien tijdens de overmacht een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden, kan Vino & Vetro dit deel factureren en betaling verwachten.
 8. Gegevensregistratie
  1. De opgegeven bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling te verwerken en u op de hoogte te stellen van de status van de bestelling.
  2. De gegevens worden met uw toestemming, ook gebruikt om u nieuwsbrieven en andere incidentele communicatie toe te sturen
  3. De verstrekte gegevens worden niet gedeeld of verstrekt aan derden.

Bedrijfsgegevens Vino & Vetro

Vestigingsadres Mezquitalaan 104
1064 NS  AMSTERDAM
0621 37 09 37
Kamer van Koophandel 62066404
BTW NL001994562B29
IBAN NL03 BUNQ 2101 8461 60